26 Haziran 2013 Çarşamba

Güzelbahçe 2013 Similar Cartoons

Güzelbahçe 2013 Benzer Karikatürler
Yarışma Şartnamesinden:*Yarışmaya katılan karikatürler daha önceden hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül almamış olması gerekmektedir (Sergilenmiş veya albümde yer almış olabilir). Benzer veya çalıntı karikatür olması durumunda karikatürler elenecek, sorumluluk çizere ait olacaktır.Şartname için tıklayınız
Lima 2012

Aşağıdaki benzer karikatürler 2010  tarihinde similar-benzer karikatürler sayfalarımızda kayıtlıdır...

16 Haziran 2013 Pazar

The International Cartoon Contest.“Molla Nasreddin” – Azerbaijan” 2013

The VI “Molla Nasreddin-Azerbaijan” International Cartoon Contest-2013
Dear Friends and Colleagues!
Azerbaijan Cartoonists’ Union declares The VI “Molla Nasreddin-Azerbaijan” International Cartoon Contest. The Contest is held by the support ofthe Ministry of Culture and Tourismof Azerbaijan Republic, Azerbaijan Artists’ Union   and Federation of Cartoonists’ Organizations. The topic of the Contest is devoted to global problems under the topics “Separatism”,“No Wars”, ” No Occupation of Lands”.
Dear friends, I invite each of you to take active part in this Contest. Waiting for your works. Wishing each of you victory and good luck.
Sincerely, Bayram Hajizadeh
The Chief of Azerbaijan Cartoonists’ Union,Head of  “Molla Nasreddin – Azerbaijan” International Cartoonists’ Contest
---
The International Cartoon Contest.“Molla Nasreddin” – Azerbaijan” 2013
The Terms of the Contest:
1. Deadline of the acceptance of works :15 September 2013
2. The topic of the Contest:“The Occupation of  Lands”, “Aggression”, “No to War”, “Separatism”.
3. The Contest is held via internet.
4. Each cartoonist can send 2-5 works.
5. The size of cartoon works must be in A4 Send them to this  email: Molla.Nasreddin2013@gmail.com                          
6. Cartoon works will be appreciated by the International Jury.
7. A book consisting of the best cartoons of the Contest will be published.
Awards:
- I Place –gold medal and diploma
- II Place- silver medal and diploma
- III Place- bronze  medal and diploma
- Special Award by Jury.
- Special Award  by Azerbaijan Artists’ Union

4th International City and Citizen Cartoon Contest - Tabriz 2013

Rules:
We address to all the professional and amateur cartoonists regardless
their age from all over the world.
Theme: Municipal waste
For example: Recycling,Garbage Repelling
please write your surname and first name, address,
e-mail address, phone number
-All participants that their works enter in exhibition will receive the catalogue of the contest
-Sent works should be in 300dpi with 1500 pixel width or length
and jpg format
Sent works could be published or won in a contest before.
Deadline: 1 september 2013
prizes :
- First Prize: $1200, Honorable Mention and Trophy.
-Second Prize: $ 750, Honorable Mention and Trophy.
-Third Prize: $ 500, Honorable Mention and Trophy.
-5 Honorable Mentions
The cartoons must be sent at the e-mail address: info@cwn-news.com
and by post: Iran-Tabriz-Post box:51385-4563
Rahim Asghari
Address: Azadi st.Tabriz Municipality Art and Cultural Organization ,Tabriz,Iran
Tel:(98 411) 5545960
0098-9143134470

11 Haziran 2013 Salı

Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı.

Güzelbahçe Belediyesi'nin Denizcilik Festivali kapsamında düzenlediği 2. Ulusal Karikatür Yarışması'na yurdun dört bir yanından toplam 94 çizer 203 eserle katıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Dr. Rıfat Mutlu, (Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi), Mustafa Yıldız (Karikatürist- Çağdaş Sanatçılar Platformu Sözcüsü), Sadık Pala (Karikatürist), Murteza Albayrak (Karikatürist ) ve Çağlayan Bilgen'den (Basın danışmanı) oluşan seçici kurul, titiz bir değerlendirme sonucunda ödüle layık eserleri  belirledi.  

8 Haziran 2013 Cumartesi

Daily Güncel

Sezer Odabaşıoğlu - Türkiye


Sınır'ın Büyük ödülü Pol Leurs’un...


“Sınır” konulu uluslararası karikatür yarışmasında birinci olan Lüksemburglu çizer Pol Leurs ödülünü Berlin’de aldı. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen karikatür yarışmasının jüri üyeleri arasında Türkiye’den Nezih Danyal da bulunuyor. Tarihi Schöneberg Belediye Sarayı’nda sergisi açılan karikatür yarışmasına 80 ülkeden 603 karikatürcü tam 1379 çalışmayla katıldı. Yarışmanın ikincisi Sırbistanlı çizer Milenko Kosanoviç olurken üçüncü büyük ödülü Montenegrolu çizer Darko Drijeviç aldı. Galeri Kurtu ve Limes Sanat Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen uluslarası karikatür yarışmalarının bir sonraki konusu “elektromobil” olarak belirlendi. ÇizgiBerlin 
8 Haziran 2013  / Hayati Boyacıoğlu

Cartoon awarded Third Prize in Cartoon Watch National Competition-2013 Theme- Stop Food Waste2 Haziran 2013 Pazar

Nuri Kurtcebe İmza ve Söyleşi

 8 Haziran 2013
Saat:14:00
Halikarnas Kitabevi 
Denizli

Karikatür Yarışmaları ve Bir Kez Daha Benzerlik Üzerine...

A-Karikatür Yarışmaları Üzerine…
Karikatür yarışmaları katılanların kimliğinden bağımsız olarak eserlerin değerlendirilmesi mantığına dayanır. Hiç bir yarışma bir diğerini bağlamaz/bağlamamalıdır. Yani, değerlendirme yarışmaya katılan kişilerden ve o kişilerin özgeçmişlerinden, onların geçmiş başarılarından bağımsızdır. Sürekli aynı kişilere ödül verildiğinin, bunun ise haksızlık olduğunun iddia edilmesi ise isabetli bir yaklaşım değildir; çünkü aynı kişilere ödül verildiğini iddia etmek, biraz da farklı kişilere ödül verilmesi gerektiğini ima etmek demektir. Bu ise yarışmaların katılımcının kimliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini söylemenin bir başka şeklidir. Kısacası eleştiri kendi içinde çelişir.
Karikatür sanatını sevdirmenin, yeni çizerleri motive etmenin yolu farklı kişileri ödüllendirmek veya aynı kişilere ödül vermekten kaçınmak değildir. Bu durum, yarışma ruhuna aykırıdır. 
Sonuç olarak; kimin ödül aldığı değil, hangi eserin ödül aldığı önemlidir: Kimlikler üzerinden tartışmak veya eleştirmek hatalıdır.  Aynı kişilerin ödül aldığını iddia etmek de, yeni kişilerin ödüllendirilmesi gerektiğini söylemek de hatalıdır. Tekrarlayacak olursak; yarışmalarda değerlendirilen kimlikler değil eserlerdir. 
Çözüm önermeksizin eleştirmek, yapıcılıktan uzak bir tutumdur. Çözümsüz bırakılan her eleştiri, “hayat kötüdür” önermesi gibi ucu açık, anlamsız bir önermedir.
B-Bir Kez Daha Benzerlik Üzerine… 
Sanat yaratıcılığa dayanır. Yaratıcılık beynin sekonder korteks bölgelerinde, farklı işlevlerden sorumlu beyin bölgelerinin kesişim alanlarında gerçekleşir. Serbest çağrışım ile benzerlik taşır. Yapılan araştırmalarda, yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğu; ancak aynı zamanda  stres durumu azaldıkça bu yeteneğin ortaya çıkmasının daha mümkün hale geldiği, farklı fikirlere ulaşma bakımından sanatçıyı (veya bilim adamını) daha bağımsız kıldığı gösterilmiştir. Öyleyse yaratıcılık için daha az kaygı gerekir. Endişelenerek de üretilir ancak üretilenin çeşitliliği anlamında yaratıcılıktan mahrum kalınır. 
Sanatçıları özgün fikirler üretmesi için zorlamak, benzerlikleri yakalar yakalamaz eleştirmek yaratıcılığı kaygıya kurban etmek demektir. Zor kullanarak, korkutarak özgün eser verilmesi sağlanamaz. Özgünlük özgürlüğün sonucudur. Derneklerin görevi sanatsal üretkenlik için gerekli özgür ortamı sağlamak ve korumaktır. Hiçbir varlık taklit etmeden gelişemez. Hiçbir kültür, hiçbir tarih, hiçbir bilimsel veya sanatsal buluş kendinden önceki bilgi birikiminden bağımsız yeni ve özgün eser ortaya koyamaz. Benzemeye çalışmak, gelişmenin ön koşuludur. Karikatür sanatı da böyledir. Derneklerin görevi, kendini geliştirmek için kendinden önceki eserleri örnek alan, kendinden öncekilere imrenen yeni kuşağı da desteklemektir. Yeni sanatçılar yetiştirmek gerektiğini, diğer yandan da benzerlikten kaçınılması gerektiğini söyleyen kişiler, kendi içlerinde çelişkiye düşmüş olurlar. Çünkü benzerlik olmadan gelişme de olamaz. Benzerliği ortadan kaldırma çabası, yeni isimler, yeni yüzler kazandırma çabasına tezat oluşturur. Benzerliğin eleştirilmesi, karikatürün ilerlemesine değil gerilemesine sebep olur. Yapılan aslen budur. İlerleme yasaklayarak, cezalandırarak değil, yetenekli, gelecek vaat eden kişileri destekleyerek mümkün olur. Dahası imgeler alanında bombardımana tutulduğumuz bu teknoloji çağında daha önceki eserleri, üretilenlerin hepsini takip etmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla, kimseden o güne kadar yapılmış tüm eserleri bilip aklında tutması beklenemez. Kimse tüm eserleri aklında tutamayacağı gibi, kimseden bir yarışmada benzer şeyleri düşünmemesi de beklenemez. Aynı yarışmada benzer düşünceler ortaya çıkabilir ve benzer düşüncelerin ödüllendirilmesi de mümkündür. Çünkü başından beri savunduğum gibi işin içine çizginin de dahil olması nedeniyle taklit düzeyinde; tıpatıp benzerlikten bahsedilemez. Her çizgi, her teknik benzersizdir. Karikatür sanatı, yani sanatsal karikatür sanatı sadece buluşa değil, aynı zamanda çizgiye de dayanır çünkü.  Buluş ve çizgi bağlamında tıpatıp aynısı, yani taklidi yapılmadıkça; eleştirilmeye değer bir durum da söz konusu olamaz. Kısacası benzerlikten değil, sadece taklitten bahsedebiliriz. Çöpten adamla bir konunun işlenmesiyle, usta bir çizginin aynı konuyu işlemesi bir midir? Karikatür nedir ve sınırları nedir? Nereden başlar, nerede biter? Bunlara cevap vermeden, her şeyi birbirine eş koşarak, kendini alanında en yetkin kişi sayarak olumsuz duygulara sarılmak ne derece doğrudur? Burak Ergin
2 Haziran 2013 12:01 / burakergin