11 Ocak 2014 Cumartesi

7.Uluslararası Aktif Felsefe Karikatür Festivali Sergisi Adana'da...

06-12 Ocak tarihleri arasında Aktif Felsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Adana Şubesinin “FELSEFE” Konulu Sergisi tüm severlerine açık olacak...
Philosophia yani “Bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe; “bilgelik” kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır.
İnsanın kendini ve çevresini tanıması yoluyla yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, felsefe çalışan veya filozof olan kişi öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bir birey olacaktır.
Bu anlamda felsefe fildişi kulelerden aşağıyı seyretmek değil, hümanist değerleri ve duyarlılığı yitirmeden, aşk sebebiyle bilfiil çalışmak anlamına gelir.
Çağlar boyunca “Klasik Tarz Felsefe Okulu Geleneği”nin de üzerinde durduğu bu değerleri ve anlayışı örnek alan derneğimiz; felsefenin bu gerçek anlamını AKTİF FELSEFE sloganıyla ifade ediyor ve profesyonel gönüllülük bilinciyle gerçekleştirdiği pek çok alandaki etkinliklerle hayata aktarıyor. Sergimiz bunlardan bir örnek.
“DÜŞÜNCELERİMİZ YAŞAMLARIMIZI BELİRLER”
"Felsefeyi bir yaşam biçimi olarak gören Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, daha iyi bir dünyanın daha iyi fikirlere sahip insanların kendi elleriyle kurulacağı farkındalığı ile “Felsefe” konulu sergimizle herkesi düşünmeye davet etmektedir."
“Felsefe, bizi Gerçek olgusuna doğru yöneltirken, erdem basamaklarını kullanmaya zorlar. Yolu üzerinde bulunan sanat, bilim, inançlar ve yaşam şekillerinin arkasındaki evrensel ve ebedi olanı görmeyi teşvik eder. Hem mikrokozmos olarak insanı, yapabilenin oğlu olarak yüceltirken, aynı zamanda Makrokozmos’u da kavranabilir kılar. Bizi günümüz dünyasında ayıran tüm geçici unsurları arkada bırakmaya iterken, küreselleşme içerisindeki ödevlerimizi sorgulattırır. Doğru sorulara, doğru yanıtlar verilmesini sağlayan felsefe aracılığı ile doğrulmanın ne olduğunu öğrenir, insanoğlu.
İletişim: 0533 214 81 80