14 Haziran 2017 Çarşamba

Karikatürcü Yılmaz Muslu'yu Kaybettik... 1949 - 12.06.2017

Yılmaz MUSLU: 1949 Gelibolu doğumlu,okul hayatı Bursa,da başladı.Ankara üniversitesi İ.T.İ.Y Okulunda noktaladı.28 yıllık memuriyet hayatında çeşitli kademelerde görev yaptı,emekli oldu.Aslen Samsun,a bağlı Kavak ilçesindendir.Karikatür çizmeye lise yıllarında başlamış,ilk eseri USTURA dergisinde yayımlandı.Bugüne kadar 7 ödül aldı,sergiler açtı, ÇİZGİ ÇİZGİ adlı karikatür albümünü yayımladı.Ayrıca ÇİZGİLERLE KAVAK albümü de var. Muslu evliydi,iki kızı ve bir torunu var.

20 Mayıs 2017 Cumartesi

DLRM Cartoon and Graphic Contest Hungary 31 July 2017

My new exciting cartoon contest: DLRM Cartoon and Graphic Contest!
Regards,István Kelemen - Hungaryg

The popular hungarian DLRM band’s latest record was just realesed. The new album contains the „Stalemate” song.
OBJECTIVE: Please, listen to this song and get inspired!
Draw a cartoon based on the lyric and music that you had heart before than make some graphic or video content and paint something related to the song.
BE CREATIVE, USE YOUR IMAGINATION!
Note! Best videos will be played at concerts promoting also the artists!
The music can be found click here...>> (just click ont he link , and you will be directed to youtube)
The lyrics can be found here, for your help
Stalemate (lyrics)
I dont wanna spend my time being overhypnotized
But to be honest it is happening at every single night
What the bloody hell do you think when you look into my eyes
Cause i can see an angel who's too cheeky to fly
I'll be your super clown you
Could use me any time but you dont know
That i might be older, i'll risk to be sober so its might be over
If you were just hangin around i'd probably just take my time
But the night was short and im still not sober yeah i've gone too far but i'll text you later
Make me your your terror your pistol
You should make your decision cause i've already chosen mine
But in a stalemate situation nobody knows what its all about
Why why are you talking like we
Were something else that we used to be
You should make your decision cause i've already chosen mine
But in a stalemate situation nobody knows what its all about
You should make your decision
In a stalemate situation
You should make your decision
In a stalemate situation
The DLRM’s website can be found here by clicking on the link click here...>>
1.Those people can participate who at least 18 years old
2.The competition has only 1 round.
Each aspirant can provide a maximum of 10 graphic content that DOES NOT HAVE lyric provided within.
The file extension MUST BE the following… ( CYMK, jpg etc..) and has to be HIGH quality.
video: .avi, .wmv, .mov, .mp4,
(Please be aware of that, gmail can store the attachment which is maximum 10MB)
3.All the cartoons should be sent to the following email address; grafikuskelemen@gmail.com
4.The deadline is July 31. 2017
5.Prises are the following…
1st place -> 300€, 2nd place -> 200€, 3rd place -> 100€
6.All the aspirants are aware of that sending their Graphic Content, they ARE AGREED that the jury’s decision is definitive and all rights are reserved.
7.The aspirant contribute that the given graphic content can be used by the DLRM band FREELY and WITHOUT BEING CHARGED, refering to the cartoon competition.
All the public information can be accesed click here...>>
Asking further information can be required; grafikuskelemen@gmail.com
We wish all the aspirants a succesful competition!
8.Prohibited
- the use or unauthorized use of trademarks, logos or copyrights. The uploaded content may not contain any intellectual property rights that are protected by law or are in force, unless the right of use is granted to the player.
- Promotion of commercial products and services.
- Using pornographic or sexual content.
- Any kind of hateful content (including racism, sexism, etc.).
- Any violent, offensive content or any offensive / indecent, obscene, inappropriate content (hate speech, political symbols, demonstration).
20 Mayıs 2017 15:34 / istvánkelemen

19 Mayıs 2017 Cuma

The call for the 5’th International Cartoon Festival on productivity Iran / 26 June 2017

Recommended Subjects: Smart houses, Autonomous cars
3D printers
Unmanned airplanes
Intelligent drugs
Medical robots
Terms of participation:
- Maximum number of submitted works:5
- The submitted works should be in jpeg format ( DPI=300)
- The minimum & maximum sizes of submitted works should be A4 & A3, respectively.
- There is no limitation on the technique used in cartoons.
- The filled form of photo and a brief biography of the artist should be attached.
- All rights of printing & exhibiting the submitted works are reserved for the secretariat of the festival.
- A catalog of the festival will be presented to all participants whose works are printed.
- The deadline for submitting the works: June26 /2017
- The works should be sent to following email address : productoon@industry40.ir
The awards:
- 1’st winner:€3000 plus statue of the festival
- 2’nd winner :€2000 plus statue of the festival
- 3’rd winner: €1000 plus statue of the festival
In addition, ten elite participant will receive particular gifts presented by the sponsors of the festival.
It is worth notifying that the International Jury of the festival includes both artistic(cartoonist) and scientific(management masterminds) referees.
14 May 2017 / rahimbaggalasgari

18 Mayıs 2017 Perşembe

Yıldırım Municipality International Cartoon Contest Turkey 01 September 2017

Yıldırım Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması
"İnsan Olmak" Türkiye 01 Eylül 2017
Konu: “İnsan olmak”
İster kendisini “modern” olarak ister “postmodern” olarak nitelendirelim, sıklıkla insanlığımızı sorguladığımız bir çağdan geçiyoruz. İnsan olmanın ne demek olduğunu unutmak üzereyiz. Gerçekten insan gibi mi davranıyoruz? Bu soruya sanatsal bir perspektifle cevap bulmaya çalışıyoruz.
-YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Yarışma ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
-YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
Teknik: Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza ) olması gerekmektedir.
Karikatür boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.
Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.
Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
Yarışmacılar en fazla beş(5) adet karikatür gönderebilirler.
Eserlerin postada görebileceği zararlardan festival organizasyonu sorumlu değildir.
Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
-ESERLERİN TESLİMİ:
Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. (Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18 yaş altı genç katılımcılar için teşvik ödülleri verilecektir .Katılımcının eserle birlikte velisinden alınmış izin belgesini de göndermesi gerekmektedir.
Katılımcılar eserlerini yalnızca Belediyemizin belirlemiş olduğu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eserin gönderileceği zarfın üzerine’’ Yıldırım Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 01 Eylül 2017 Cuma tarihine kadar gönderilmelidir.
Yıldırım Belediyesinin Şartnamenin İletişim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Yıldırım Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.
-ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 5.000 TL (NET)
İkincilik Ödülü : 4.000 TL (NET)
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL (NET)
Mansiyon (3 Adet) : 750 TL (NET) 
Mansiyon-18 Yaş altı (3 Adet)* : 500 TL
*Mansiyonların 3 tanesi 18 Yaş altı Genç çizerlere teşvik ödülü olarak verilecektir. 
-YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru süresi 01 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadardır.
Değerlendirme süreci 02-10 Eylül 2017 tarihleri arasındadır.
Yarışma sonuçları 11 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır.
İtiraz süresi 11-21 Eylül 2017 tarihleri arasındadır.
Ödül töreni Yıldırım Belediyesinin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
-SON HÜKÜMLER:
Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Yıldırım Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
Bursa dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama masrafları Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) 
Yurtdışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.
Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları banka iban numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin iban numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
18 yaş altı ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır. 
Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alınarak hesaplanır.
Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından YILDIRIM BELEDİYESİ’ de faydalanır.
Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Yıldırım Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.
Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Yıldırım Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir. 
Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
-JÜRİ HEYETİ:
Onur Atagün
Zeki Bulut
Kemal Akkoç
Turgut Demir
İsmail Kar
Sadık Pala
SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
-İLETİŞİM:
Yarışma Koordinatör : Yusuf KOCAMAZ
Tel : 0 224 366 02 02 
Santral : Dahili: 3837 
Adres : Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Barış Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Yıldırım-Bursa/Türkiye
E-Posta : yildirimcartoon@gmail.com
Web : www.yildirim.bel.tr