22 Ocak 2018 Pazartesi

TMMOB "Ecology and Chemistry" Cartoon Competition 2018 Award Ceramony...İstanbul

TMMOB "Ekoloji ve Kimya" Karikatür Yarışması 2018 Ödül Töreni...İstanbul
Her iki yılda bir zaman zaman diğer emek ve meslek örgütleri ile bazen de sadece KMO İstanbul Şube olarak düzenlediğimiz karikatür yarışmamızda meslek alanımızla kesişen ve adeta var olabilmemizin koşullarını ortadan kaldıran sorunları teşhir edecek ve/veya çözüm önerileri sunacak başlıklar seçmeye çalıştık. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu belirlerken yalnızca ülkemizdeki değil tüm dünyadaki doğa katliamına çevirdik yüzümüzü. Doğayı benzer hızla “tüketme”ye, tüketen/zarar verenleri izlemeye devam edemeyiz!
Şubemiz tarafından düzenlenen "Ekoloji ve Kimya" konulu karikatür yarışması 4 Ocak 2018 Perşembe günü şubemizde bir araya gelen jüri üyeleri ile değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Yarışmaya 89 kişi toplam 145 çalışma ile katıldı. Zorlu geçen değerlendirme aşamasında jüri üyelerimiz Zeynep Özatalay, Göksu Gül, Fahrettin Yılmaz ve Cansın Çağlar tüm çalışmaları titizlikle inceledi. Değerlendirme sonunda derece, mansiyon ve jüri teşvik ödülleri sahiplerini bulurken, bazı çalışmalar da sergi için seçildi.
Yarışmada 1.lik ödülünü İsmail Kar, 2.lik ödülünü Mustafa Yılmaz, 3.lük ödülünü Emre Sönmez kazanırken, mansiyon ödüllerini Kürşat Zaman, Murat Sarı ve Hicabi Demirci`nin eserleri aldı. Yarışmamıza katılım gösteren öğrenciler arasından orta öğretim öğrencisi Yankı Balkan Jüri Teşvik Ödülü`nü kazandı.
Karikatür yarışmamızın ödül töreni ve sergisi, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 14.00‘te şubemizde gerçekleştirildi. Ödül töreninin ardından Kocaeli Dayanışma Akademisi‘nden (KODA) Prof. Dr. Veli Deniz ile "Ekoloji ve Kimya Söyleşisi"ni gerçekleştirdik. 
Katılımcıların ilgiyle dahil oldukları, fikirlerin çarpıştırıldığı söyleşide Ekoloji, Kimyasal Ekoloji gibi hayatımıza giren yeni kavramlara ilişkin fikir paylaşımları yaparken Ekolojik Mühendisliğin mümkün olup olmadığını düşündük, tartıştık. Doğayla bütünleşmek yerine doğayı tamamen fethederek ilerlemenin tüm canlıların sonunu getirdiğini, doğayı yenmenin bedelinin ağır olduğunu ve olacağını biliyoruz.
Bu noktada yeşil kavramlar karşımıza çıktı; Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik. Yeşil Kimyanın "var olan kimyasalların kullanımının, sentezleme ve süreç koşullarının çevre ve insan sağlığına olan zararlarının azaltılmasını ve mümkünse ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir yaklaşım" olduğunu, Yeşil Mühendisliğin ise "tasarım, ticarileştirme ve ürün ya da süreçlerin kullanımında uygulanabilir ve ekonomik yöntemler kullanırken kirliliği kaynağında azaltma, insan sağlığına ve çevreye olan riski en aza indirmeyi prensip edindiği"ni hatırladık.
Yarışmamıza ve etkinliğimize katılan tüm çizerlere, değerli jüri üyelerine ve üyelerimize teşekkür ederiz.
Not: Karikatür sergimiz 28 Ocak 2018 tarihinde kadar Şubemizde devam edecektir.