30 Haziran 2019 Pazar

Guillermo Mordillo Passed Away 30 june 2019 Guillermo Mordillo Öldü 30 haziran 2019

4 Ağustos 1932'de Villa Pueyrredón, Buenos Aires, Arjantin'de dünyaya gelen Guillermo Mordillo, Arjantinli bir çizgi film ve animasyon yaratıcısıydı ve 1970'lerin en çok yayın yapan çizgi romancılarından biri olup komik, renkli ve sözsüz aşk, spor ve uzun boyunlu hayvan tasvirleri ile ünlüdür.Guillermo Mordillo,30 Haziran 2019 tarihinde Palma de Mallorca, İspanya'da hayata gözlerini yumdu...

24 Haziran 2019 Pazartesi

Murat Kūrūz " Umuda Göç " Karikatür Sergisi

Değerli dostlarım 41 yıldır karikatür çiziyorum. Ama ilk karikatür sergimi açma fırsatı buldum. Umuda Göç sergime bekliyorum. Dibeklihan’ın harika ortamında 15 gün ordayız. Bodrum sahillerinde kumsala vurmuş göç yolunda yitip giden çocukların anısına... Murat Kūrüz

"Yaşama Hak Tanıyın" Karikatür Yarışması

UMUT VAKFI 28 EYLÜL 2019 – BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ 24. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMASI
“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA: YAŞAMA HAK TANIYIN” KONULU ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMA ŞARTNAMESİ
UMUT VAKFI ve BİREYSEL SİLAHSIZLANMA
Vakfın amacı; kurulduğu 1993 yılından bugüne, dünyada ve ülkemizde hızla artan, herhangi bir hukuki gerekçesi olmadan kontrolsüz bireysel silahlanma, bilinçsizce silah bulundurma, kullanma sonucu yaşanan bireysel ve toplumsal acılara dikkat çekerek “Bireysel Silahsızlanma” bilinci oluşturmaktır. Toplum ve bireylere yönelik“Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için” hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir.  Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.
KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi ve evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmanın konusu bu nedenle 2019 senesinde karikatür olarak belirlenmiştir. 24. Geleneksel Ödüllü bu yarışma aynı zamanda Umut Vakfı’nın uluslararası düzeyde düzenlediği birinci yarışma olma özelliği taşımaktadır.
“28 EYLÜL BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ” KARİKATÜR YARIŞMASI KONUSU
Karikatür Yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” olarak benimsenmiştir.
AMAÇ
Bu yarışmanın amacı, karikatür sanatının tüm olanaklarını kullanarak toplumumuzda gün geçtikçe artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemek ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek olacaktır.
KOŞULLAR
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Umut Vakfı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel tasarımcılara açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Daha önce ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
4. Her yarışmacı, en fazla 3’er eserle yarışmaya katılabilir.
5. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da A4 (29,7 x 21cm) ebadında olacaktır.
6. Yarışmacıların, eserin kısa öyküsünü ve izlenimlerini gönderilere eklemeleri önerilir.
7. Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.
8. Bu koşulları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formu, eserlerin basılı halleri kargo ya da postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilmeli ya da gönderilmelidir.
10. Kargo ya da postada meydana gelecek zarardan, oluşacak gecikmelerden veya kaybolmalardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.
11. Ödüllendirilen eserler iade edilmeyecektir.
12. Ödüllendirilmeyen ve Umut Vakfı’na bağışlanmamış eserlerin sahipleri, eserlerini Umut Vakfı’ndan şahsen alabilirler ya da eserler ödemeli olarak kargo ile gönderildikleri ambalajda eser sahiplerine 15 Kasım 2019 tarihine kadar iade edilir.
Başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu şartnamede yazılı olan koşulları kabul eden başvurucu bu şartnameyi seçtiği rumuzu yazarak altını imzalamıştır. 
YARIŞMA TESLİM ADRESİ
Ad Soyad     : Ebru İlke Bingör
Tel                : 0212 216 06 70
Adres           : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Gayrettepe – Beşiktaş, İSTANBUL
E-posta        : ebru.ilke@umut.org.tr – vakif@umut.org.tr
SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla)
Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Sunnerberg Constantin (Karikatürist – Belçika)
Dr. Kadir Doğruer (Karikatürist)
Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Karikatürist, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
Miroslaw Hajnos (Karikatürist – Polonya)
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)   
Av. Fikret İlkiz (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Özben Önal (Umut Vakfı Başkanı)
Metin Peker (Karikatürist, Karikatürcüler Derneği Başkanı)
Sibel Savacı (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Deniz Zeyrek (Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı)
ÖDÜLLER
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Karikatür Yarışması’nda, katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye giren yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:
          • Birincilik Ödülü    : 3.000 $    
          • İkincilik Ödülü     : 2.000 $
          • Üçüncülük Ödülü : 1.500 $
Ayrıca Seçiciler Kurulu, her dalda özel ödül (plaketi) ve mansiyon (plaketi) ile eserlerin övgüye değer görüldüğünü belirlemekte serbesttir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi            : 23 Ağustos 2019 Cuma
Seçici Kurul Toplantısı      : 04 Eylül 2019 Çarşamba
Ödül Töreni                    : 28 Eylül 2019 Cumartesi
ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2019 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.

TELİF HAKKI 
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır. 
Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Umut Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf’ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda ya da takvim olarak yayınlanması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Vakıf’ın devraldığını kabul ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu yapıt nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurum olarak Umut Vakfı’na aittir.
DİĞER HUSUSLAR
Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.
Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.

22 Haziran 2019 Cumartesi

Turhan Selçuk Retrospektifi 17 Mayis - 9 Ağustos 2019

Turhan Selçuk Retrospektifi 17 Mayis - 9 Ağustos 2019 tarihinde açılmış olup, 400 kadar orijinal eser ve yaşamı boyunca yaptığı tüm çalışmalar sanat severlerle buluştu.
Yapı Kredi Kültür Sanat, “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisine ev sahipliği yapıyor. Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle gösteren sergi, 17 Mayıs-9 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat binasında gezilebilir.
Tasarımını Yeşim Demir’in yaptığı, “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisi, 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek Selçuk’un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri bir araya getiriyor.
Açık Olduğu Saatler:
Hafta İçi: 10:00 - 18.45
Cumartesi: 11.00 - 18.45
Pazar: 13.00 - 18.45
--
Katalog
Dünden Bugüne Turhan Selçuk
Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle gösteren katalog Semih Poroy, Behiç Ak, Füruzan, İlhan Selçuk yazılarıyla açılıyor. 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek Turhan Selçuk’un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri anlamlı bir biçimde bir araya getiren katalogda sanatçının 400 civarında orijinal eserinin yanı sıra, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, kapak resimlerini çizdiği kitaplar gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları görülüyor. Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı Abdülcanbaz ve macera arkadaşları da kataloğun özel bölümünde meraklılarıyla buluşuyor. Kardeşi İlhan Selçuk’un “Turhan’da zaman korkusu kalmadı... Zaman, artık Turhan’a çalışıyor” dediği Turhan Selçuk, çizgiyi sadeleştiren, mizahı derinleştiren, siyasal-toplumsal eleştiriyi evrensel-bilimsel bir düşünceyle birleştiren, zamanın kokusunu duymuş, “Türkiye’nin ruhu”na nüfuz etmiş büyük bir sanatçıydı. Bu katalogda onun eşsiz dünyasına tanıklık etmek, sadece geçmişin çelişkilerini değil, bugünü ve yarını da özel bir üslupla, özgün bir bakışla yeniden kavramak, duymak mümkün. Yaşar Kemal’in “Turhan Selçuk yüzyılımızın olağanüstü bir macerasıdır” sözünü göz önüne çıkaran, yaşadığımız günleri tarihle yüzleştiren katalog büyük bir Türkiye resmi çiziyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat, “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisine ev sahipliği yapıyor. Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle gösteren sergi, 17 Mayıs - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat binasında gezilebilir.
http://kitap.ykykultur.com.tr/kitaplar/turhan-selcuk-retrospektifi

Çok değerli dostlarımız İlhan ve Turhan Selçuk’u ölümlerinin 9. yılında özlemle, saygıyla ve onurla anıyoruz

İlhan Selçuk. Turhan Selçuk. İlhan-Turhan Selçuk … Türkiye’nin dostlarıydılar, iyiliğin, bağımsızlığın, cumhuriyetin, laikliğin dostlarıydılar. Bizim dostlarımızdılar.
Kimlikleriyle dimdik duran, heybetli inançlarıyla, karikatür ve yazının büyücüsüydüler. Açık, tok sözlü; net çizgili büyücülerdi onlar. Onlar bizimdi. Bu  topraklara adanmışlardı.

19 Haziran 2019 Çarşamba

Olive Cartoons Contest 2019 (Non – Definitive List of Prizes) Zeytin Karikatürleri Yarışması 2019 (Kesin Olmayan Sonuçlar)

GİRNE BELEDİYESİ
MUNICIPALITY OF KYRENIA

KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
CYPRIOT – TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION

8. INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST – 2019
(KYRENIA – CYPRUS)

8. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI – 2019
(GİRNE – KIBRIS)

ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
INTERNATIONAL JURY MEMBERS:
Nidai Güngördü (Kıbrıs – Cyprus), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs – Cyprus), Boris Erenburg (İsrail – Israel), Derman Atik (Kıbrıs – Cyprus), Devran Öztunç (Kıbrıs - Cyprus), Gani Sunduri (Kosovo – Kosova), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs – Cyprus), İsmail Kar (Türkiye – Turkey), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan – Serbia), Musa Kayra (Kıbrıs – Cyprus), Serpil Kar (Türkiye – Turkey).

Evaluation Date – Değerlendirme Tarihi:
10 – 14 Haziran 2019 Grand Pasha Otel (Girne – Kıbrıs)
10 – 14 June 2019 Grand Pasha Otel (Kyrenia – Cyprus)

Country – Ülke:
61

Participant – Katılımcı:
458

Work – Eser:
1.018

Non – Defınıtıve Lıst Of Prızes
Dear cartoonist and cartoonists associations officials: The cartoons which are selected by contest international jury just mailed to your address. If you know similar cartoons, (Until: June 25, 2019 – Night (Cyprus) time is 24.00) please send whit e – mail to following address up to: olivecartoons@gmail.com

If Plagiarism detected and or any previously award wining material submitted, submissions will be canceled and the next eligible entry will be considered for the prize.

In addition to the first three awards, up to 10 or 15 cartoons Special Prizes will be awarded. The rest of the works will win the Finalist Prize.
           
KESİN OLMAYAN SONUÇLAR
Değerli karikatürcüler ve karikatürcü örgütü yetkilileri: Uluslararası Seçici Kurul’un ödüllendirdiği bu karikatürler, 25 Haziran 2019 tarihine kadar (Gece saat 24.00 – Kıbrıs Saati ile), karikatürcülerin, karikatürcü örgütlerin, benzer – taklit – çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası kurumların dikkatine ve itirazına getirilmiştir...

Herhangi bir karikatürün benzer, çalıntı veya taklit olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edilip belgelendiği taktirde, sözkonusu karikatür yarışma dışı bırakılır ve en yüksek oy alan bir sonraki karikatüre ödül verilir...

İlk üç ödülün yanısıra, en fazla 10 veya 15 karikatüre Özel Ödül verilecektir. Geriye kalan eserler Finalist Ödülü kazanacaklardır.

Bu konuda gerekli belge ve bilgiler olivecartoons@gmail.com
adresine iletilmelidir...

DÜZENLEME KOMİTESİ
ORGANIZING COMMITTEE
GİRNE BELEDİYESİ
MUNICIPALITY OF KYRENIA

KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
CYPRIOT – TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION

8. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI 2019
8. INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST – 2019

ÜLKE – COUNTRY:61
KATILIMCI – PARTICIPANT:458
ESER – WORKS:1.018

KATILIMCI LİSTESİ – PARTICIPANT LIST


ABD – USA
David Hafez
Marco Ramos Trujillano

ALMANYA – GERMANY
Guido Kühn
Malik Kaynakçı
Peter Puszta
Steffen Jahsnowski

ARJANTİN – ARGENTINA
Daniel Eduardo Varela
Jose Traghetti
Santiago Cornejo

ARNAVUTLUK – ALBANIA
Arben Meksi

AVUSTRALYA – AUSTRALIA
Louis Pol

AZERBEYCAN – AZERBAIJAN
Seyran Caferli

BAHREYN – BAHRAIN
A. Amir E. Al Haiky

BANGLADEŞ – BANGLADESH
A. K. M. Firoz

BELÇİKA – BELGIUM
Hans Dierick
Luc Vernimmen
Norbert Van Yperzeele
Patrick Heymans
Paul Kempeneers
Tony Tasco

BEYAZ RUSYA – BELARUS
Marina Gorelova

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – UNITED ARAB EMIRATES
Brady Izquierdo Rodríguez

BİRLEŞİK KRALLIK – UNITED KINGDOM
Mark Winter

BOSNA HERSEK – BOSNIA HERZEGOVINA
Resad Sultanovic

BREZİLYA – BRAZIL
Aloisio Andrade
Camila Roberta Da Silva
Carlos Amorim
Cival Einstein
Dinildomar das Chagas de Moura
Edra Amorim
Erico Junqueira Ayres
Ronaldo Cunha Dias

BULGARİSTAN – BULGARIA
Anatoliy Stankulov
Irien Trendafilov
Ivailo Tsvetkov
Tsocho Peev
Zidarov Veselin

CEZAYİR – ALGERIA
Youcef Aimeur

ÇEK – CZECH
Evzen David
Roman Kubec

ÇİN – CHINA
Bing Ling
Cai Weidong
Gai Yu
Jia Rui Jun
Jiliang Wu
Jing Yan Qi
Lei Zou
Liu Xihua
Lou Pei Dong
Ning Bin
Su Xuebing
Sun Chen
Yang Lijie
Yang Xiaobo

ENDONEZYA – INDONESIA
Abidin Zaenal
Achmad Cholid
Bogel Sudarmanto
Danny Yustiniadi
Djoko Susilo
Edi Dharma
Fitriyadi Bin Kusaeni
Gema Samudra Sutrisno
Jitet Kustana
Mbah Darsono
Muhammad Affan Siregar
Yustinus Anang Jatmiko

ESTONYA – ESTONIA
Ester Lauringson

FAS – MOROCCO
Ahmed Khabali

FİNLANDİYA – FINLAND
Heino Partanen

FRANSA – FRANCE
Gerald Peigneux

GUATEMALA – GUATEMALA
Evelyn Soraya De Paz Samayoa

GÜNEY KORE – SOUTH KOREA
Lee Hyun Sik

HİNDİSTAN – INDIA
Abhik Basu
Ch  Kiran Kumar
Chandrashekar M. K. Shekar
Manoj Chopra
Vishal V. Shenoy

HIRVATİSTAN – CROATIA
Borislav Hegedušić
Cedomil Miskovic
Damir Novak
Mojmir Mihatov
Slobodan Butir

HOLLANDA – HOLLAND
Peter Niuwendijik

İNGİLTERE – ENGLAND
Alexei Talimonov

İRAN – IRAN
Abbas Naaseri
Ali Miraee
Ali Radpooya
Ali Shabani
Ali Shafei
Ali Tehranipour
Akbar Rouhi
Akbar Torabpour
Amin Talee
Amir Beigzadeh Nonakaran
Amir Hossein Agaei
Amir Hossein Azadi
Atousa Dehsarvi
Aylar Alagemand
Bagher Vasegh
Behnam Pormehdi
Behnaz Bakhtiari
Ebrahim Nedaei Topraghlu
Elahe Khoraman
Ensieh Jabbari
Esmaeil Babaei
Faramarz Keshtkar
Farid Amir Sardari
Farzaneh Keyghobadi
Fatemeh Lotfollah Zadeh
Fatemek Mamizadeh
Fereshte Maghami
Gilda Khalifeh
Hamed Mortazavi Alavi
Hamid Amini
Hamid Mousavi
Hamid Soufi
Hamidreza Mosayebi
Hasan Omidi
Hossein Abdollahi Adli
Hossein Naghib
Jalal Pirmarzabad
Javad Takjoo
Kamyar Pashavand
Khodayar Narouei
Khosro Heydari Alikamar
Leily Salimi
Mahmood Nazari
Mahsa Balanalghamat
Mahsa Safavi
Majid Amini
Malek Kohansall
Mansoureh Dehghani
Mansoureh Sadegi
Maryam Mohebbi
Marziyeh Khanizadeh
Masoud Ziaei Zardkhasoei
Masoumeh Rahimi
Mehdi Afradi
Milad Sadeghi
Mohammad Ali Khalaji
Mohammad Keramati
Mohammad Mahdi Mahdavi
Mohammad Ozvekhouban
Mohammad Reza Haghshenas
Mohammad Saleh Razm Hosseini
Mohsen Farrokhi Jomadi
Mojtaba Faizi
Nahid Sadeghi Moghadam
Naim Asadi
Narges Javan Majidi
Negar Shirdel
Parham Vafatabar
Parsa Tavanaei
Pezhman Alipour
Pooya Abdoli
Reza Eghball T. Paskeh
Rouhallah Moasavi
Saeed Sadeghi
Sajad Bahman Poor
Sajad Rafeei
Salar Eshratkhah
Saman Torabi
Samaneh Hassani
Sanaz Khadem Yahyavi
Sepehy Mosallaei
Shahram Rezaei
Shahram Yaghoubi Majd
Shirin Gholipour
Sohrab Kheiri
Tahereh Nayebi
Tahere Sadat Rahimi
Vahideh Jalalat
Yalda Hasheminezhad
Yasamin Mazandavani
Zohreh Alinejad

İSPANYA – SPAIN
Juli Sanchis Aguado
Josef Prchal
Omar Pérez

İSRAİL – ISRAEL
Boris Erenburg (*)
Ilya Katz

İTALYA – ITALY
Andrea Pecchia
Angelo Campaner
Athos Careghi
Carlo Sterpone
Graziella Malvasi
Marco Fusi
Mario Russo
Sabrina Giontella
Stefano Gamboni
Tommaso Gianno

KARADAĞ – MONTENEGRO
Darko Drljevic
Lazo Sredanovic
Luka Lagator

KAZAKİSTAN – KAZAKHSTAN
Aidarbek Gazizov
Galym Boranbayev

KOLOMBİYA – COLOMBIA
Cesar Ibarra Zuñiga
Elena Ospina
Fernando Pica
Stella Peralta
Raul Alfonso Grisales
Raul Fernando Zuleta

KOSOVA – KOSOVO
Agron Sejdiu
Gani Sunduri (*)

KÜBA – CUBA
Roberto Castillo Rodriguez

KIBRIS – CYPRUS
Arif A. Albayrak
Brian Flanigan
Cengiz Köse
Devran Öztunç (*)
Leyla Çınar Algül
M. Serhan Gazioğlu (*)
Musa Kayra (*)
Mümine Nurgül Takan
Teresa Jones

LİTVANYA – LITHUANIA
Amalijus Narbutas

LÜBNAN – LEBANON
Anas El Lakkis

MACARİSTAN – HUNGARY
Istvan Kelemen

MAKEDONYA – MACEDONIA
Keti Radevska
Miro Georgievski

MEKSİKA – MEXICO
Gustavo Caballero Talavera

MISIR – EGYPT
Wesam Khalil

MYANMAR – MYANMAR
Kaung Zaw Htet

ÖZBEKİSTAN – UZBEKİSTAN
Makhmud Eshonkulov
Mirsait Gaziev
Furkat Usmanov
Husan Sodiqov

PERU – PERU
Omar Zevallos Velarde

POLONYA – POLAND
Anna Damicz – Wejs
Czesław Przęzak
Henryk Cebula
Jacek Majcherkiewicz
Michal Graczyk
Tomasz Rogowski
Zygmunt Zaradkiewicz

PORTEKİZ – PORTUGAL
Ricardo Ferreira

ROMANYA – ROMANIA
Artuche Felix
Aurel Ştefan Alexandrescu
Borta Ambrozie Ovidiu
Chiorean Cornel – Marin
Constantin Ciosu
Doru Axinte
Gabriel Todica
Gelu Pascal
Liviu Stanila
Marian Lupu
Misaila Carmen Niculina
Nicolae Lengher

RUSYA – RUSSIA
Anatolii Belov
Ekaterina Vorobeva
Igor Smirnov
Mikhail Zlatkovsky
Sinchinov Evgeniy
Victor Skopintsev
Vladimir Semerenko
Vladimir Tyurin
Wyacheslav Tarasov

SIRBİSTAN – SERBIA
Danja Doroshky
Dejan Borkovic
Filip Karan
Jovo Skomac
Jugoslav Vlahovic (*)
Mihailo Steric
Milan Hlevovoj
Milenko Kosanovic
Mileta Miloradovic
Milorad Rankov
Miroslav Jakovljev
Miroslava Rakovic
Nenad Karic Kareli
Nikola Dragas
Nikola Golubovic
Ognjen Stojanovic
Severin Sikanja
Snezana Comor
Ubovic Nedeljko
Todorovic Bobisa
Toso Borkovic
Vaso Krcmar
Vladimir Stevovic

SLOVAKYA – SLOVAKIA
Lubomir Juhas

SLOVENYA – SLOVENIA
Milan Alasevic
Radko Oketic
Zoran Josic

SRİ LANKA – SRI LANKA
Sumindra Sewvandi Wanniarachchi

TATARİSTAN – TATARSTAN
Rooshan Gataullin

TÜRKİYE – TURKEY
Abdülkadir Demirhindi
Ağsen Ari
Ahmet Burak Özulus
Altan Özeskici
Arzu Asel Gökbaş
Ayşegül Güneysu
Aytaç Gültekin
Ayten Köse
Bilge Su Kaynak
Buğse Efe
Bülent Okutan
Behiç Yalçın Ayrancıoğlu
Can Pekergin
Caner Kemahlıoğlu
Cemal Şükrü Toprak
Cemalettin Güzeloğlu
Deniz İlker Kuruoğlu
Dilek Acar
Dilek Kılıç
Efsane Yakut
Enes Karagöl
Engin Selçuk
Erdi Anıl Çağatay
Erdem Baytemur
Ertan Ayhan Sertöz
Ergül Aktaş
Ertuğrul Atasever
Esen Süle
Fahri Eyican
Fatih Öztürk
Fatma Cantürk
Feriye Güzeloğlu
Fethi Gürcan Mermertaş
Figen Yılmaz
Fırat Saraç
Firdevs Erdal
Gökhan Küçük
Gökhan Nergiz
Gülce Irmak
Gülfidan Özdilek
Halil Özçelik
Halit Kurtulmuş Aytoslu
Hamit Gış
Hasan Ceylan
Hasan Gümüş
Hatice Makca
Havvanur Köse
Hayrettin Oturgan
Hicabi Demirci
Hikmet Çil
Hilal Özcan
Hülya Erşahin
Irmak Demirel
İ. Serdar Sayar
İbrahim Tuncay
İsmail Kar (*)
Kaan Ağdere
Kevney Ensar Bahadır
Kürşat Zaman
Lütfü Çakın
Mehmet Kahraman
Mehmet Karaman
Mehmet Tural
Mehmet Yasin Anik
Mehmet Zeber
Meltem Sönmez
Mesut Genişol
Mine Tekbaş
Muammer Kotbaş
Murat Altındağ
Murat Özgen
Murat Yağız Vuranok
Musa Keklik
Mustafa Yıldız
Nedim Akelma
Nevzat Varhan
Nur Sena
Oğuzhan Çiftci
Oktay Bingöl
Ozan Çavdar
Ömer Çam
Ömer Faruk Karslıoğlu
Önder Önerbay
Özge Kırçıl
Recep Özcan
Saadet Demir Yalçın
Said Coşar
Sahil Balıkçı
Satılmış Akın
Selin Almaç
Sena Nur Baran
Sercan Tuncer
Serdar Harata
Serdar Kıcıklar
Serdar Sönmez
Serpil Kar (*)
Seyit Saatçi
Sümeyra Esen
Şener Tosun
Tolga Sağtaş
Tuna Güneş
Uğur Aydın
Uğur Pamuk
Ulaş Gürer
Yahya Bediray Güreli
Yavuz Özhan Önür
Yunus Emre Dokumacı
Yüksel Cengiz

UKRAYNA – UKRAINA
Alexander Dubovsky
Gennadiy Nazarov
Oleh Smal
Oleksy Kustovsky
Olena Tsuranova
Sergii Riabokon
Valeriy Doroshenko
Valery Momot
Viktor Holub
Viktor Kudin
Vladimir Kazanevsky
Vitaliy Levitskiy

ÜRDÜN – JORDAN
Osama Hajjaj

YUNANİSTAN – GREECE
Georgios Sengounis
Grigoris Georgiou
Ioannis Geroulias
Serafim Bakoulis